I början var jag väldigt arg

I början var jag väldigt arg

Tecknad 2015. Publicerad i Fria Tidningars lokala delar 21 augusti 2015 (Stockholms Fria, Göteborgs Fria, Skånes Fria, Landets Fria).


Williams dröm

Williams dröm

Tecknad 2008. Publicerad i Galago 2009.


Rädda Gunnar

Rädda Gunnar

Tecknad 2008. Tidigare opublicerad.